Športový areál FORTUNA, ako ojedinelý komplexnejší športový areál nachádzajúci sa na území mesta Trnava na sídlisku, začal písať svoju históriu v 70-tych rokoch. Areál sa nachádza na Šafárikovej ulici 28 a za jeho vznikom stojí energia mladých ľudí vo vtedy aktívnom Klube mládeže Fortuna (odtiaľ pochádza aj názov areálu). Hlavná myšlienka vzniku tohto športovo-oddychového areálu - poskytnúť ľuďom priestor na športový realx - našla podporu i na radnici a mládežníci dostali priestor na realizáciu na sídlisku Prednádražie.

Areál poskytoval tenisové antukové kurty, škvárové ihriská na nohejbal, volejbal. Asfaltová plocha sa dlhé roky využívala na medzipodnikovú futbalovú ligu, či futbalovú Interligu. Veľká zelená plocha poskytovala možnosť oddychu, či plochy na hru pre deti. Časom sa vybudovalo aj detské ihrisko.  Neskôr boli škvárové ihriská nahradené novými antukovými kurtami.

V súčasnosti areál prechádza novou rekonštrukciou a v pláne sú očakávané nové ihriská, či infraštruktúra.

Areál je voľne prístupný návštevníkom počas celého roka, len za užívanie tenisových kurtov sa platí poplatok za prenájom. Pre návštevníkov je k dispozícii menší športbar s terasou, kde sa počas leta organizujú i obľúbené grilovačky. Návštevníci môžu využiť asfaltovú plochu s basketbalovými košmi, či tenisovou stenou. Vynovená veľká zelená plocha poslúži na oddych, relax, či hru pre deti. Pre tie poslúži pre vyjašenie i menšie detské ihrisko. Ako novinku v areáli je k dispozícii golfový trenažér Golfblaster 3D, ktorý poskytuje hráčom na odpalisku reálne zobrazenie golfových ihrísk z celého sveta. Návštevníci môžu využiť i menšie nové parkovisku priamo v areáli. Na tenis slúži 5 antukových dvorcov a v zime je k dispozícii nafukovacia tenisové hala s dvoma kurtami. Športovcom je k dispozícii šatňa so sprchou a WC. Ako službu poskytujeme vypletanie a opravy tenisových rakiet, vieme vybaviť služby tenisových trénerov, prípadne sparringpartnerov. V prípade záujmu poskytujeme možnosť organizovania športových dní, či turnajov. V našom športbare môžu návštevníci sledovať priame športové prenosy na TV.

 

História v časovej línií :

1975-1976

Začalo budovanie areálu v rámci Akcie Z. Boli postavené dva predné antukové kurty, asfaltová plocha a dve zadné škvárové ihriská. Predné kurty sa využívali hlavne na tenis, zadné ihriska boli viac určené na nohejbal a volejbal.

1990

Správu areálu prevzala spoločnosti Fortuna IS, spol. s r.o. Trnava

1993

Zadné škvárové ihriska sa zrekonštruovali na antukové tenisové kurty

1997

Bola postavená administratívna budova so športbarom.

2008

Zakúpenie nafukovacej tenisovej haly

2014

Zmena vlastníkov spoločnosti Fortuna IS.

Výstavba nového tenisového kurtu s gumoasfaltovým podkladom MARO.

Rekonštrukcia parkoviska, rekultivácia zelenej plochy a inštalácia automatického zavlažovania.

Rekonštrukcia zadných kurtov – ich rozšírenie na regulárne športové rozmery, nové oplotenie.

Odstránenie nebezpečných a hrdzavých pozostatkov kovových tabúľ.

Rekonštrukcia antukového povrchu predných kurtov.

Inštalácia golfového trenažéra Golfblaster 3D.

 

INFORMÁCIE NA ZIMNÚ SEZÓNU

Vážení športoví priatelia,

Obraciame sa na Vás s informáciami,  ktoré v podstatnej miere ovplyvnia fungovanie nafukovacích hál v tohtoročnej zimnej sezóne v našom športovom areáli Fortuna.

Nebudeme Vám  do podrobností opisovať  situáciu na našom trhu s cenami  zemného plynu a elektrickej energie. Súčasný  nepriaznivý vývoj situácie s týmito komoditami zasiahol nielen našu spoločnosť, ale aj Vaše domácnosti.

Po podrobnej analýze a zvážení všetkých faktorov sme sa rozhodli k nasledovným krokom.

V zimnej sezóne 2022-2023 postavíme  od 30.9. 2022  iba jednu halu a to novú – zadnú – trojkurtovú.

Hala bude prevádzkovaná iba elektrickou energiou – čo znamená iba osvetlenie a fúkanie vzduchu.

Kúrenie haly nebude realizované. V hale sa bude hrať až pokiaľ  to bude z hľadiska udržatelnosti kvality antukových povrchov možné.  Preto apelujeme na všetkých športovcov aby svoje schopnosti a hlavne oblečenie prispôsobili týmto podmienkam. 

Nakoľko zúžime možnosti prenájmov z piatich kurtov iba na tri kurty  - budeme sa v prvom rade snažiť  vyhovieť  požiadavkám   trénerov a následne dlhodobo  zazmluvneným  klientom.

Vzhľadom na čoraz horší vývin cien budeme striktnejšie  vyžadovať  zákaz rušenia prenajmov. Preto Vás všetkých žiadame,  aby ste predmetné informácie riadne zvážili a podľa nich sa záväzne rozhodli.

Cena prenájmu kurtov  bude  18 € / hodina - čo bude  cena za spotrebovanú elektrickú energiu. 

 

Fortuna IS spol. s r.o.                                                                                                          5.9. 2022